Přejít na obsah
Domů > Kalendář > PROBĚHLÉ AKCE > „MUŽ“ radil, jak na krizi

„MUŽ“ radil, jak na krizi

Krize různého druhu, hloubky i důsledků na naše životy se nevyhýbají nikomu z nás. Poradit, jak se s nimi vyrovnávat, čelit jim, hledat pozitiva a na nich posléze stavět svůj další život bylo záměrem již 12. konference Manuálu Úspěšné Ženy („MUŽ“). Konference „MUŽe“ na téma „Žena a krize“ se konala v sobotu 5. listopadu již tradičně v Grand Hotelu Bohemia v Praze.


K tématu krizových životních situací mají co říci specialisté z různých oborů, kteří zvládají nejen teorii, ale především praxi. K nim se uchylujeme, když nám situace přerůstá přes hlavu, avšak jejich zkušenosti jsou užitečné i ve chvíli životní pohody.


Jako zlatá nit se všemi prezentacemi vinulo volání po jedné zásadní dovednosti – k schopnosti komunikace. Ať už mezi rodiči a dětmi, partnery, širší rodinou či na pracovišti nebo ve škole. Jak je vidět – a dvě dřívější konference „MUŽe“ zaměřené na toto téma jsou toho důkazem – bez komunikace se ničeho nedobereme. Co vše si však pod tímto trochu módním slovem představit? Komunikace mezi lidmi byla, jest a bude, není ničím novým. Ale tak jak se proměňuje společnost, mění se a posouvají hranice vhodné a přiměřené komunikace. Chaos do všech norem a pravidel vnesl bouřlivý rozvoj moderních komunikačních technologií, který předběhl lidské myšlení i schopnost přizpůsobit se.


Co je to krize definovala psycholožka a psychoterapeutka Martina Trojanová. Nastínila rozdíly ve vnímání krizí mezi muži a ženami v návaznosti na důležité mezníky v životě ženy. Poté Lucie Horníková, psychoterapeutka a lektorka, která se mimo jiné věnuje práci s oběťmi i pachateli domácího násilí, poukázala na nebezpečí moderních komunikačních kanálů, jejichž nadužívání vede ke ztrátě schopnosti komunikovat tváří v tvář, a to zejména u dětí. Jak se bránit stresu, jehož neúspěšné zvládání vede často k hlubokým krizím, přesvědčivě hovořila populární psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková, která patří mezi pravidelné hosty konferencí „MUŽe“.


Praktický návod, jak se prezentovat, pozitivně formulovat myšlenky a komunikačního partnera přimět k efektivní komunikaci, dala živá prezentace Aleny Špačkové, specialistky na rétoriku, která zcela spontánně vtáhla přítomné do dění a do vážného tématu vnesla uvolnění. Eliška Hašková Coolidge, patronka projektu, nehovořila na konferenci „MUŽe“ poprvé a její osobní příběh plný úspěchů, ale i složitých životních situací a krizí je mnohým znám. V kontextu celého dne však její slova zapůsobila, jako by zazněla poprvé. Je zářným příkladem toho, jak hluboký smysl má nevzdat se.


V rámci panelové diskuse prezentoval Ondřej Herink z agentury GfK výsledky exkluzívního kvalitativního průzkumu mezi ženami o tom, co je činí spokojenými a šťastnými. Zajímavým výsledkem je, že bez ohledu na kategorii, ženy reflektovaly samy sebe jako svébytné bytosti, jejichž vlastní pocit spokojenost a štěstí není ovlivněn optikou mužského pohledu. Přínosnými slovy přispěla do diskuse Petra Fundová, jednatelka Burda Praha a Hana Lachawitz, editorka časopisu Marianne.


Čestný host konference, známá a úspěšná scénáristka a spisovatelka, Markéta Dočekalová zpestřila program autorským čtením ze své knihy Něco za něco. O svůj velmi smutný příběh se podělila Eva Palacká, poradkyně Mary Kay, které tragická událost v rodině dala tolik síly, kterou by v sobě nikdy nehledala a v publiku sklidila velký potlesk za svou otevřenou výpověď
a u všech přítomných dam zasloužený obdiv.


Na co dalšího se mohou příznivci konferencí „MUŽe“ těšit? „První konference v příštím roce se koná 4. února, srdečně na ni zveme všechny, koho zajímá téma zdraví. Kdykoliv byli na konferenci v rámci programu lékaři, rozpoutala se živá diskuse, která i navzdory často velice vážných témat, byla pro dámy skutečně přínosná,“ přibližuje plány zakladatelka projektu Manuál Úspěšné Ženy Eva Vašková Čejková.